Miljöpolicy

BNA Bilcenter AB skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi skall arbeta för en hållbar utveckling genom att :

  • Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • I möjligaste mån välja de varor och tjänster som innebär en mindre påverkan på  miljön.
  • Ha dialog, information & utbildning med samtliga medarbetare för att göra alla  medvetna om miljöarbete och motivera alla att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.